Chính sách bảo mật

 

1. GIỚI THIỆU

Chính sách Riêng tư này thiết lập các nguyên tắc cơ bản về xử lý Dữ liệu Cá nhân của CÔNG TY TNHH VIACONTO, Mã số doanh nghiệp: 0315687749, địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Petroland, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1.1. Chính sách tương ứng được áp dụng nếu Khách hàng sử dụng, đã sử dụng hoặc có ý định sử dụng các dịch vụ tài chính do CÔNG TY TNHH VIACONTO cung cấp, bao gồm cả mối quan hệ với Khách hàng được thiết lập trước khi Chính sách này có hiệu lực.

2. VÌ MỤC ĐÍCH CỦA CHÍNH SÁCH NÀY CÁC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC DÙNG NHƯ SAU:

2.1. Khách hàng – bất kỳ cá nhân nào sử dụng, đã sử dụng hoặc bày tỏ mong muốn sử dụng hoặc theo các cách khác liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi CÔNG TY TNHH VIACONTO.

2.2. Dữ liệu Cá nhân – có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một Khách hàng được nhận dạng hoặc có khả năng nhận dạng.

2.3. Xử lý – mọi hoạt động được thực hiện với Dữ liệu Cá nhân (bao gồm thu thập, ghi lại, lưu trữ, thay đổi, cấp quyền truy cập, thực hiện yêu cầu, chuyển giao, …).

3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

3.1. Chính sách này dành cho Khách Hàng của Công ty. Chính sách này mô tả các nguyên tắc chung về cách mà CÔNG TY TNHH VIACONTO xử lý Dữ liệu Cá nhân. Chi tiết cụ thể về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân cũng có thể được bao gồm trong các hợp đồng được giao kết giữa Khách hàng và CÔNG TY TNHH VIACONTO;

3.2. CÔNG TY TNHH VIACONTO đảm bảo, trong khuôn khổ luật pháp hiện hành, việc bảo mật Dữ liệu Cá nhân đã thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân khỏi sự truy cập trái phép, Xử lý hoặc tiết lộ bất hợp pháp, mất mát, chỉnh sửa hoặc bị phá hủy. Các biện pháp bao gồm:

3.2.1. Kiểm soát truy cập theo  physical và logic;

3.2.2. Kênh truyền thông an toàn và được mã hóa;

3.2.3. Việc lưu trữ được mã hóa cho các tập tin và sao lưu;

3.2.4. Lưu trữ dữ liệu trong các trung tâm dữ liệu được chứng nhận;

3.2.5. Kiểm soát truy cập vào văn phòng (vật lý và logic);

3.2.6. Đào tạo an ninh cho nhân viên.

3.3. CÔNG TY TNHH VIACONTO có thể sử dụng những nhà xử lý được ủy quyền cho việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân. Trong các trường hợp như vậy, CÔNG TY TNHH VIACONTO thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng những nhà xử lý được ủy quyền đó xử lý Dữ liệu Cá nhân theo hướng dẫn của CÔNG TY TNHH VIACONTO và tuân thủ luật pháp hiện hành và yêu cầu các biện pháp bảo mật đầy đủ.

3.4. Chính sách cookie của CÔNG TY TNHH VIACONTO có sẵn trên trang web của CÔNG TY TNHH VIACONTO www.vamo.vn.

4. DANH MỤC DỮ LIỆU CÁ NHÂN

4.1. Dữ liệu Cá nhân có thể được thu thập từ Khách hàng, từ việc sử dụng các dịch vụ tài chính của Khách hàng và từ các nguồn bên ngoài như đăng ký công khai và riêng tư hoặc từ các bên thứ ba khác.

4.2. Danh mục Dữ liệu Cá nhân mà CÔNG TY TNHH VIACONTO chủ yếu thu thập và xử lý như sau:

4.2.1. Dữ liệu nhận dạng tại đơn mở tài khoản, đăng ký hoặc các hình thức khác như tên đầy đủ, ngày sinh, dữ liệu liên quan đến giấy tờ tùy thân (như bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân), giới tính, nhãn điện thoại, địa chỉ cư trú, thông tin thu nhập, mô tả cá nhân và ảnh chụp và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi để chứng minh đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin bạn cung cấp đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của CÔNG TY TNHH VIACONTO, tham gia vào bất kỳ giao dịch nào trên trang web  hoặc ứng dụng VAMO.

4.2.2. Dữ liệu liên hệ như số điện thoại, địa chỉ email hoặc áp dụng cho các sản phẩm cụ thể địa chỉ cư trú (nếu có), ngôn ngữ giao tiếp;

4.2.3. Dữ liệu về mối quan hệ với các pháp nhân, chẳng hạn như dữ liệu do Khách hàng gửi hoặc có được từ việc đăng ký công khai hoặc thông qua bên thứ ba để thực hiện các giao dịch thay mặt cho pháp nhân được đề cập, đại diện pháp luật (hoạt động dựa trên ủy quyền có liên quan hoặc trên bất kỳ cơ sở nào khác), các bên ký kết và người tham gia hợp đồng, nguồn vốn, chủ sở hữu hưởng lợi (UBO), tổng giám đốc của công ty; cổ đông; thành viên của ban quản lý hoặc bất kỳ bộ phận quản lý nào khác; Dữ liệu về thói quen, sở thích và sự hài lòng như tính chủ động của việc sử dụng các dịch vụ, các dịch vụ được sử dụng, cài đặt cá nhân, phản hồi khảo sát, lối sống, sở thích, sự hài lòng của Khách hàng;

4.2.4. Dữ liệu thu được và/hoặc được tạo trong khi thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ pháp luật, chẳng hạn như dữ liệu do yêu cầu của cơ quan điều tra, công chứng viên, quản lý thuế, tòa án và thừa phát lại, chi tiết về thu nhập, cam kết tín dụng, sở hữu tài sản và số dư nợ;

4.2.5. Dữ liệu về nguồn gốc của các tài sản như dữ liệu liên quan đến các đối tác giao dịch và hoạt động kinh doanh của Khách hàng;

4.2.6. Dữ liệu liên quan đến các dịch vụ như việc thực hiện các thỏa thuận hoặc sự thất bại của các giao dịch đã được thực hiện, thỏa thuận đã ký kết và hết hạn, đơn đã nộp, các yêu cầu và khiếu nại, quyền lợi và phí dịch vụ;

4.2.7. Dữ liệu về việc tham gia vào các trò chơi và chiến dịch như số điểm giành được giải thưởng trong trò chơi hoặc chiến dịch;

4.2.8. Dữ liệu gia đình như thông tin về gia đình Khách hàng, người thừa kế và những cá nhân khác có liên quan;

4.2.9. Dữ liệu nghề nghiệp như học thức hoặc nghề nghiệp chuyên môn;

4.2.10. Dữ liệu tài chính như tài khoản, quyền sở hữu, giao dịch, tín dụng, thu nhập và nghĩa vụ nợ (nếu có);

4.2.11. Dữ liệu cho phép CÔNG TY TNHH VIACONTO thực hiện các biện pháp chuyên sâu về phòng chống rửa tiền và phòng chống tài trợ khủng bố và đảm bảo tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế, bao gồm cả mục đích của mối quan hệ kinh doanh;

4.2.12. Tùy thuộc vào sản phẩm của CÔNG TY TNHH VIACONTO khách hàng đã chọn dữ liệu về nơi cư trú thuế của Khách hàng như dữ liệu về quốc gia cư trú, mã số thuế, quốc tịch;

4.2.13. Dữ liệu giao tiếp – được thu thập khi Khách hàng liên lạc với CÔNG TY TNHH VIACONTO qua điện thoại, bản ghi hình ảnh và/hoặc âm thanh, email, tin nhắn và các kênh liên lạc khác như phương tiện truyền thông xã hội, dữ liệu liên quan đến truy cập của Khách hàng tại trang web, ứng dụng VAMO hoặc liên lạc qua các kênh CÔNG TY TNHH VIACONTO khác (như trò chuyện).

4.2.14. Dữ liệu vị trí – được xử lý trên mạng truyền thông điện tử hoặc được xử lý bằng các dịch vụ liên lạc điện tử, cho biết vị trí của thiết bị đầu cuối liên lạc điện tử, bao gồm vị trí của thiết bị đầu cuối (địa chỉ), địa chỉ điểm kết nối, GPS, Wi-Fi, …

4.2.15. CÔNG TY TNHH VIACONTO có thể thu thập và lưu trữ thông tin (bao gồm thông tin cá nhân) cục bộ trên thiết bị của Khách hàng bằng cách sử dụng các cơ chế như lưu trữ web của trình duyệt.

4.2.16. CÔNG TY TNHH VIACONTO có thể sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ thông tin khi Khách hàng truy cập trang web của CÔNG TY TNHH VIACONTO, ứng dụng VAMO và điều này có thể bao gồm sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của Khách hàng.

5. MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ CỦA VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

5.1. Khi Khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ và đồng ý với việc thu thập dữ liệu của mình, CÔNG TY TNHH VIACONTO sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để xử lý Dữ liệu Cá nhân được thu thập về Khách hàng để đảm bảo tính khả dụng. CÔNG TY TNHH VIACONTO xử lý Dữ liệu Cá nhân của chỉ cho các mục đích cụ thể và cần thiết, dựa trên các cơ sở pháp luật nhất định, bao gồm cả lợi ích hợp pháp của CÔNG TY TNHH VIACONTO.

5.2. CÔNG TY TNHH VIACONTO xử lý Dữ liệu Cá nhân chủ yếu để:

5.2.1. quản lý quan hệ Khách hàng nói chung và cung cấp, quản trị quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính được cung cấp bởi CÔNG TY TNHH VIACONTO.

5.2.2. cung cấp dịch vụ và thực hiện hợp đồng (thỏa thuận) đã ký kết. Việc xử lý được thực hiện trên cơ sở luật pháp và hợp đồng (giao dịch);

5.2.3. thực hiện đánh giá tín dụng và rủi ro;

5.2.4. thông báo cho khách hàng về những thay đổi đối với dịch vụ của CÔNG TY TNHH VIACONTO;

5.2.5. quản trị các trang web của CÔNG TY TNHH VIACONTO cho các hoạt động nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và khảo sát;

5.2.6. hoàn thiện các trang web của CÔNG TY TNHH VIACONTO để đảm bảo rằng nội dung được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn;

5.2.7. cho phép tham gia các tính năng tương tác từ dịch vụ của CÔNG TY TNHH VIACONTO, khi Khách hàng chọn làm như vậy;

5.2.8. đo lường hoặc hiểu được tính hiệu quả của quảng cáo dịch vụ của CÔNG TY TNHH VIACONTO tới Khách hàng và những người khác, và để cung cấp quảng cáo có liên quan tới Khách hàng;5

5.2.9. để giúp CÔNG TY TNHH VIACONTO hiểu rõ hơn về hoàn cảnh và hành vi tài chính của khách hàng, theo đó, CÔNG TY TNHH VIACONTO có thể đưa ra quyết định về việc quản lý tài khoản của khách hàng;

5.2.10. bảo vệ quyền lợi của Khách hàng và/hoặc CÔNG TY TNHH VIACONTO, kiểm tra chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi CÔNG TY TNHH VIACONTO và với mục đích cung cấp bằng chứng về giao dịch thương mại hoặc giao tiếp kinh doanh khác (các cuộc hội thoại được ghi âm) dựa trên việc thực hiện thỏa thuận, hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của Khách hàng trước khi ký kết thỏa thuận, hoặc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc sự chấp thuận của Khách hàng, hoặc lợi ích hợp pháp của CÔNG TY TNHH VIACONTO, để ngăn chặn, hạn chế và điều tra bất kỳ việc lạm dụng, sử dụng bất hợp pháp, gây rối dịch vụ tài chính hoặc việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, thiết lập, thực hiện, chuyển nhượng và bảo vệ các khiếu nại pháp lý của CÔNG TY TNHH VIACONTO;

5.2.11. cung cấp dịch vụ bổ sung; thực hiện khảo sát khách hàng, phân tích thị trường và thống kê. Đề xuất cho Khách hàng các dịch vụ của CÔNG TY TNHH VIACONTO hoặc các đối tác hợp tác được lựa chọn cẩn thận, bao gồm các đề xuất được cá nhân hóa, dựa trên sự đồng ý của Khách hàng;

5.2.12. thực hiện khảo sát Khách hàng, phân tích và thống kê thị trường; tổ chức các trò chơi và chiến dịch cho Khách hàng dựa trên lợi ích hợp pháp của CÔNG TY TNHH VIACONTO, để cải thiện các dịch vụ của CÔNG TY TNHH VIACONTO, cải thiện trải nghiệm dịch vụ của khách hàng và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;

5.2.13. CÔNG TY TNHH VIACONTO tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và việc xác minh danh tính. Tuân thủ luật pháp hiện hành, ví dụ liên quan đến việc thực hiện các nguyên tắc về nghĩa vụ cho vay, ngăn chặn, phát hiện, điều tra và báo cáo các hoạt động rửa tiền tiềm năng, tài trợ khủng bố, nếu Khách hàng bị xử phạt tài chính hoặc là cá nhân bị phát giác có ảnh hưởng chính trị;

5.2.14. ngăn chặn việc lạm dụng các dịch vụ tài chính và đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ. Cho phép và kiểm soát quyền truy cập và hoạt động của các kênh kỹ thuật số, ngăn chặn truy cập trái phép và lạm dụng các kênh đó và để đảm bảo an toàn thông tin dựa trên: thực hiện thỏa thuận hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của Khách hàng trước khi ký kết thỏa thuận. Để hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tùy chỉnh hiển thị dịch vụ cho thiết bị và phát triển các dịch vụ của CÔNG TY TNHH VIACONTO như thử nghiệm và cải thiện hệ thống kỹ thuật và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin;

5.2.15. thực hiện các giao dịch trên hệ thống của CÔNG TY TNHH VIACONTO và xử lý các khoản thanh toán đến và đi.

6. CƠ SỞ ĐỂ TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

6.1. CÔNG TY TNHH VIACONTO truy cập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn, nếu có bất kỳ điều nào sau đây được áp dụng:

6.1.1. Khách hàng có ý định ký kết hoặc đã ký kết thỏa thuận với CÔNG TY TNHH VIACONTO;

6.1.2. Khách hàng đã gửi ý kiến đồng ý;

6.1.3. xử lý Dữ liệu Cá nhân dựa trên cơ sở các quy định pháp luật;

6.1.4. vì mục đích lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chẳng hạn như, ví dụ:

6.1.4.1. để cải thiện chất lượng dịch vụ của CÔNG TY TNHH VIACONTO, để đảm bảo tính nhất quán và bền vững hoạt động của chúng tôi, tính toàn diện của các dịch vụ phù hợp với mong đợi của Khách hàng nhằm đạt được sự hài lòng tối đa của Khách hàng;

6.1.4.2. để thực hiện một hành động hoặc bảo vệ bất kỳ khiếu nại pháp lý và thực hiện các hành động pháp lý khác với mục đích để tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại;

6.1.4.3. giám sát một cách có hệ thống và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp dựa trên thực hiện đánh giá liên tục các rủi ro liên quan.

6.2. Nếu Khách hàng không cung cấp cho CÔNG TY TNHH VIACONTO Dữ liệu Cá nhân cần thiết cho việc ký kết và / hoặc thực hiện thỏa thuận hoặc điều khoản theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo thỏa thuận, thì CÔNG TY TNHH VIACONTO có lẽ không thể cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

7. LẬP HỒ SƠ, ĐỀ NGHỊ CÁ NHÂN VÀ RA QUYẾT ĐỊNH TỰ ĐỘNG

7.1. Lập hồ sơ đề cập đến việc tự động Xử lý Dữ liệu Cá nhân được sử dụng để đánh giá các đặc điểm cá nhân nhất định của Khách hàng. Lập hồ sơ được sử dụng cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Ra Quyết định Tự động được sử dụng để quản lý rủi ro và giám sát giao dịch để chống gian lận và dựa trên lợi ích hợp pháp của CÔNG TY TNHH VIACONTO , tuân thủ nghĩa vụ pháp luật, thực hiện thỏa thuận hoặc sự đồng ý của Khách hàng.

7.2. CÔNG TY TNHH VIACONTO có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân để cải thiện trải nghiệm người dùng về dịch vụ kỹ thuật số. Trừ khi tiếp thị trực tiếp bị hạn chế bởi Khách hàng, CÔNG TY TNHH VIACONTO có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân cho mục đích cung cấp các đề nghị chung và cá nhân hóa cho các dịch vụ của CÔNG TY TNHH VIACONTO.

7.3. CÔNG TY TNHH VIACONTO luôn đảm bảo rằng Khách hàng có thể lựa chọn và sử dụng một công cụ thuận tiện để quản lý các cài đặt quyền riêng tư của họ.

7.4. CÔNG TY TNHH VIACONTO cũng có thể thu thập dữ liệu thống kê về Khách hàng, chẳng hạn như các kiểu hành vi và lối sống điển hình dựa trên dữ liệu nhân khẩu học. Dữ liệu thống kê cho việc tạo hồ sơ phân khúc có thể được thu thập từ các nguồn bên ngoài và có thể được kết hợp với dữ liệu nội bộ của CÔNG TY TNHH VIACONTO.

8. BÊN CUNG CẤP VÀ BÊN TIẾP NHẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

8.1. CÔNG TY TNHH VIACONTO sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà Khách hàng cung cấp cho CÔNG TY TNHH VIACONTO khi khách hàng tìm kiếm các dịch vụ của CÔNG TY TNHH VIACONTO và sử dụng chúng, khi Khách hàng điền vào biểu mẫu thông tin của Khách hàng, gửi yêu cầu hoặc yêu cầu gửi tài liệu của CÔNG TY TNHH VIACONTO tại trang web, ứng dụng VAMO, bằng thiết bị giám sát video hoặc bản ghi điện thoại, như đã nêu ở trên.

8.2. Ngoài ra, CÔNG TY TNHH VIACONTO có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như:

8.2.1. tổ chức tài chính khác;

8.2.2. ngân hàng, tổ chức thực thi pháp luật, và tổ chức và bên đăng ký khác;

8.2.3. thể nhân, khi họ cung cấp dữ liệu của vợ hoặc chồng, con cái, họ hàng quan hệ huyết thống hoặc kết hôn, người bảo lãnh, người đi vay, người cung cấp tài sản thế chấp, …;

8.2.4. tài liệu dành riêng cho chúng tôi và nhận được từ các thể nhân hoặc pháp nhân khi họ thực hiện nghĩa vụ hợp đồng đối với chúng tôi hoặc nghĩa vụ phát sinh theo pháp luật (thông tin từ hợp đồng, báo cáo, …);

8.2.5. pháp nhân, nơi bạn là đại diện, nhân viên, đối tác, cổ đông, người tham gia, chủ sở hữu, … của pháp nhân có liên quan;

8.2.6. đối tác hoặc pháp nhân khác, những người cung cấp dịch vụ của họ với sự giúp đỡ của chúng tôi.

8.2.7. Bên vay đồng ý với việc được đánh giá xếp hạng khách hàng thông qua những phân tích từ các nguồn dữ liệu Công nghệ thông tin, viễn thông và các nguồn thông tin khác.

8.3. CÔNG TY TNHH VIACONTO có thể thu thập thông tin cá nhân bằng cách giám sát các công cụ công nghệ và dịch vụ, trong số những thứ khác, liên lạc qua email từ hoặc đến CÔNG TY TNHH VIACONTO. Một ví dụ khác là khi CÔNG TY TNHH VIACONTO thu thập thông tin và tạo ra, khi Khách hàng cung cấp cho CÔNG TY TNHH VIACONTO, ví dụ, bằng cách nhận dạng chính mình hoặc bằng cách cung cấp nhận định bằng phương tiện điện tử. Ngoài ra, CÔNG TY TNHH VIACONTO có thể lấy thông tin từ các nhà cung cấp. CÔNG TY TNHH VIACONTO có thể kết hợp các thông tin thu được từ nhiều nguồn khác nhau.

8.4. Dữ liệu Cá nhân được chia sẻ với những bên tiếp nhận khác, chẳng hạn như:

8.4.1. Các cơ quan có thẩm quyền (chẳng hạn như cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan thuế, cơ quan giám sát) nếu CÔNG TY TNHH VIACONTO có nghĩa vụ phải chia sẻ để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo luật hiện hành, cũng như chia sẻ của Khách hàng là cần thiết cho mục đích này, hoặc lợi ích hợp pháp của các bên thứ ba liên quan đến an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vụ kiện, tố tụng, điều tra hình sự, bảo vệ sự an toàn của bất kỳ cá nhân nào;

8.4.2. Các công ty khác trong nhóm, cần thiết cho việc thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày và cho phép bảo trì và cung cấp Dịch vụ, cũng như cần thiết cho hồ sơ tài chính, kiểm toán, đánh giá rủi ro hoặc nơi chúng tôi sử dụng hệ thống thông tin chung hoặc phần cứng chung (máy chủ) hoặc là cần thiết để cung cấp dịch vụ;

8.4.3. Đối tác, ngân hàng và tổ chức tài chính, nhà cung cấp các dịch vụ khác nhau để vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chúng tôi cần cung cấp Dịch vụ;

8.4.4. Kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn pháp lý và tài chính hoặc bất kỳ bộ phận xử lý nào khác được ủy quyền bởi CÔNG TY TNHH VIACONTO.

8.4.5. Các bên thứ ba duy trì sổ đăng ký (chẳng hạn như văn phòng tín dụng, sổ đăng ký dân số, sổ đăng ký thương mại hoặc các sổ đăng ký khác giữ Dữ liệu Cá nhân);

8.4.6. Bên thu nợ khi chuyển nhượng yêu cầu;

8.4.7. Tòa án, cơ quan giải quyết tranh chấp ngoài tòa án và các quản trị viên phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

8.4.8. Những người khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của CÔNG TY TNHH VIACONTO, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ bưu chính hoặc dịch vụ phân tích hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác.

8.4.9. Bên vay đồng ý ủy quyền cho CÔNG TY TNHH VIACONTO cho phép để bên thứ ba là các Đơn vị có nguồn dữ liệu để đánh giá xếp hạng nói trên được phép chia sẻ đánh giá xếp hạng và các thông tin liên quan khác phục vụ cho quá trình phân tích, đánh giá, đề xuất và ra quyết định cấp tín dụng cho tôi tại CÔNG TY TNHH VIACONTO

8.4.10. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận tài chính tiềm ẩn, trình bày sai thông tin, đánh cắp danh tính, các hoạt động tội phạm, v.v. bao gồm chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn gian lận trong các tổ chức cho vay và hệ thống tài chính nói chung.

9. KHU VỰC ĐỊA LÝ CỦA VIỆC XỬ LÝ

9.1. CÔNG TY TNHH VIACONTO chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của khách hàng trên toàn cầu với các công ty trong nhóm khác để thực hiện các hoạt động được quy định trong Chính sách Riêng tư này. CÔNG TY TNHH VIACONTO cũng có thể ký hợp đồng phụ về việc xử lý hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba ở các quốc gia ngoài Việt Nam.

10. THỜI HẠN LƯU TRỮ

10.1. CÔNG TY TNHH VIACONTO giữ Dữ liệu Cá nhân cho mục đích của việc hoàn thành các mục tiêu được quy định trong Chính sách Riêng tư này trừ khi thời gian lưu trữ dài hơn được quy định hoặc cho phép theo luật hiện hành. Để xác định thời gian lưu giữ dữ liệu, CÔNG TY TNHH VIACONTO sử dụng các tiêu chí phù hợp với các quy định pháp luật, như kiểm tra khiếu nại, bảo vệ quyền, giải quyết vấn đề, tuân thủ các thời gian giới hạn, …

10.2. Thời hạn lưu giữ có thể dựa trên thỏa thuận với Khách hàng, lợi ích hợp pháp của CÔNG TY TNHH VIACONTO hoặc luật áp dụng (như luật liên quan đến báo cáo khoản vay tiêu dùng, dựng sổ, chống rửa tiền, luật dân sự, …).

11. CÁC NGUYÊN TẮC BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

11.1. Các nguyên tắc CÔNG TY TNHH VIACONTO tuân theo khi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân được giao phó cho CÔNG TY TNHH VIACONTO cũng như Dữ liệu Cá nhân thu được từ các nguồn khác như sau:

11.1.1. Dữ liệu Cá nhân được xử lý một cách hợp pháp, công bằng và minh bạch (nguyên tắc về tính hợp pháp, công bằng và minh bạch);

11.1.2. Dữ liệu Cá nhân được thu thập cho các mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và không được xử lý thêm theo cách không tương thích với các mục đích đó (nguyên tắc giới hạn mục đích);

11.1.3. Dữ liệu Cá nhân đầy đủ, phù hợp và chỉ những dữ liệu như vậy được yêu cầu liên quan đến các mục đích được xử lý (nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu);

11.1.4. Dữ liệu Cá nhân được xử lý là chính xác và, khi cần thiết, được cập nhật (nguyên tắc chính xác);

11.1.5. Dữ liệu Cá nhân được lưu giữ ở dạng cho phép việc nhận dạng của chủ thể dữ liệu không vượt quá thời gian cần thiết của mục đích xử lý dữ liệu (nguyên tắc giới hạn lưu trữ);

11.1.6. Dữ liệu Cá nhân được xử lý theo cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật hoặc tổ chức có liên quan để đảm bảo bảo mật Dữ liệu Cá nhân đầy đủ, bao gồm bảo vệ khỏi việc xử lý dữ liệu trái phép hoặc xử lý dữ liệu bất hợp pháp và bị mất mát, bị phá hủy hoặc bị hư hỏng (nguyên tắc bảo mật và toàn vẹn).

11.2. Trong quá trình thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân được giao phó cho CÔNG TY TNHH VIACONTO cũng như những dữ liệu thu được từ các nguồn khác, CÔNG TY TNHH VIACONTO cam kết như sau:

11.2.1. xử lý Dữ liệu Cá nhân vì mục đích rõ ràng và hợp pháp;

11.2.2. không xử lý Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích khác với những mục đích được nêu trong Chính sách hiện tại, trừ khi có quy định khác của pháp luật liên quan;

11.2.3. xử lý Dữ liệu Cá nhân một cách hợp pháp, chính xác, minh bạch và đảm bảo tính chính xác, nhận dạng và sự bảo mật của Dữ liệu Cá nhân được xử lý;

11.2.4. đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân không cần thiết không được xử lý;

11.2.5. xử lý Dữ liệu Cá nhân không lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích mà Dữ liệu Cá nhân được xử lý;

11.2.6. chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các nguyên tắc được quy định trong Chính sách hiện tại và chứng minh sự tuân thủ đó;

11.2.7. thực hiện các nghĩa vụ khác phát sinh theo pháp luật.

11.3. CÔNG TY TNHH VIACONTO có thể hiển thị quảng cáo từ bên thứ ba và nội dung khác được liên kết với các trang web của bên thứ ba. CÔNG TY TNHH VIACONTO không thể kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm cho việc thực hiện bảo mật của chúng tôi và nội dung từ bên thứ ba. Nếu Khách hàng nhấp vào quảng cáo hoặc liên kết của bên thứ ba, CÔNG TY TNHH VIACONTO sẽ khiến cho Khách hàng chú ý rằng tại thời điểm Khách hàng rời khỏi Dịch vụ và mọi Dữ liệu Cá nhân sẽ không được Chính sách Riêng tư này bảo vệ. Vui lòng đọc qua chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba để tìm hiểu cách họ thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

12. THÔNG TIN LIÊN HỆ

12.1. Khách hàng có thể liên hệ với CÔNG TY TNHH VIACONTO nếu có bất kỳ thắc mắc, rút lại sự đồng ý, yêu cầu thực hiện quyền chủ thể dữ liệu và khiếu nại liên quan đến việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân

12.2. Chi tiết liên hệ của CÔNG TY TNHH VIACONTO có sẵn trên trang của CÔNG TY TNHH VIACONTO tại trang web www.vamo.vn.

13. HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

13.1. CÔNG TY TNHH VIACONTO có quyền đơn phương sửa đổi Chính sách Riêng tư bất cứ lúc nào, tuân thủ luật pháp hiện hành, bằng cách thông báo cho Khách hàng về các sửa đổi thông qua trang web của CÔNG TY TNHH VIACONTO không chậm hơn một tháng trước khi sửa đổi có hiệu lực. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng có trách nhiệm xem xét Chính sách Riêng tư này định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.