Làm thế nào để trả khoản vay của bạn

Thanh toán khoản vay phải được thực hiện trong khoảng thời gian bạn đã chọn. Bạn có thể xác minh số tiền cần thanh toán trong phần thông tin khách hàng. Hãy nhớ rằng trong chi tiết thanh toán của bạn, bạn phải sử dụng số tài khoản ảo của mình.


Làm thế nào để gia hạn khoản vay?

Chúng tôi cung cấp cho bạn lựa chọn kéo dài thời gian thanh toán. Bạn đơn giản thanh toán một khoản tiền tùy thuộc vào số tiền của khoản vay và thời gian bạn muốn kéo dài khoản vay, có thể là 7, 14 hoặc 30 ngày. Bạn có thể xác minh số tiền phải trả trong phần thông tin khách hàng. Hãy nhớ rằng trong chi tiết thanh toán của bạn, bạn phải sử dụng số tài khoản ảo của mình.


Vấn đề gì sẽ xảy ra nếu tôi không thực hiện thanh toán?

Trong trường hợp bạn thanh toán trễ bất kỳ khoản tiền nào và trì hoãn không đúng quy trình của nó, chúng tôi sẽ áp dụng phí bổ sung và tính lãi.


Làm thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tôi?

Không thanh toán các khoản tiền tương ứng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bạn. Nếu điều này là tiêu cực, nó có nghĩa bạn thể có thêm điểm tín dụng trong tương lai với VAMO, cũng như là làm thủ tục này phức tạp với những tổ chức tài chính khác.

Cần hỗ trợ?

Gửi mail cho chúng tôi: [email protected]
hoặc là
Gọi cho chúng tôi: 1900 6334 82
Ngày làm việc Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 18:00